Görsel Bir Araç Kullanmadan Anlatmna:

Öğretmen bu teknikte, hiçbir görsel araç kullanmadan olaya uygunjest ve mimiklerini kullanarak hikaye anlatabilir. Bu teknikte, destekleyici bir araç olmadığı için anlatım biçiminin yapısı oldukça önemlidir.
Öğretmen, çocukları onu rahatça görebilecekleri şekilde oturtur. Öğretmen de oturabilir. Hikayeyi anlatmaya geçtiğinde ses tonu canlı, durakları, sözcüklerin telafuzu doğru olmalıdır. Olay kahramanlarının özelliklerine göre gerekli ses değişiklikleri (taklide dayalı) yapılmalı, olaydaki hareketi çocukların hissetmesi sağlanmalıdır. Ancak gereksiz abartılardan kaçınılmalıdır. Aksi halde çocuklar ne anlatıldığına değil, nasıl anlatıldığına dikkatlerini yöneltebilirler. Buda temanın yakalanmasını zorlaştmr.
Bu teknikte ve daha önce sözü edilen tekniklerde de geçerli olmak Üzere hikaye ara ara kesilerek, "daha önce ne olmuştu?", "bundan sonra ne olabilir?", "sizce doğrumu?", v.b. sorularla hikaye bütünlÜğÜ bozulmamalıdır. Bu gibi sorular anlatım bittik(en sonra hikaye ÜstÜnde tartışmak amacıyla kullanılabilir.
Üzerinde durulması gereken bir başka önemli noktada, kitap okuma dahil tüm tekniklerden sonra çocuklardan aynı hikayenin tekrar edilmesi istenmemelidir.
Bu dönemde çocukların hayal dünyasının zengin olması nedeniyle, kendi yaratıcılıklarını da kullanarak hikayede değişiklikler yapacakları unutulmamalıdır.
Aynı tekrarı isteme çocuklar için zorlayıcıdır. Başarılı olamayacakları için, çocukların hikaye yaratmadan kaçınmalarına neden olacaktır. Oysa iyi hazırlanmış bir ortamda çocuklar resimleri yorumlayarak (resim okuma) olayı kendi ifadelerini ve yaratıcılıklarını kullanarak hikaye anlatmayı başarabilirler.
Öğretmen kullandığı bu teknikler dışında, bu konuda bilgili ve deneyimli konuk anlatıcıları da sınıfa davet edebilir. Farklı bir kişi, farklı bir ses tonu çocuklar için ilginç olabilir.

0 yorum:

Yorum Gönder

TEŞEKÜRLER KATKILARINIZ İÇİNNN...
ANAOKULUYUZ GURUBU