TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ
     ETKİNLİK UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Adı Soyadı                  : Ca
Rehber Öğretmen      : Na
Etkinlik Adı                : Geri Dönüşüm Bilincinin Kazandırılması
Etkinlik Tarihi           : 00.00.2013
Etkinlik Türü             :Bireysel Etkinlik


Uygulama Sürecinin İşleyişi Ve Gerçekleştirilen Etkinlikler
    Geri dönüşüm bilincinin kazandırılması etkinliği öğrenci velilerine gerekli bilgiler verilerek hazırlanan anket ve bilgilendirme notları dağıtıldı. Afişte çevre bilinci teması öne çıkarıldı, geri dönüşümün önemi vurgulandı.
          Geri dönüşüm bilincinin kazandırılması için pil atıklarıyla ilgili sunu ve artıkların ayrı ayrı toplanması ilgili sunu izletirildi, ardından pil atık kutusu sanat etkinliği olarak yapıldı.

Uygulama Sürecine Yönelik İzlenim Ve Değerlendirmeler

     Aslandan yapmış olduğumuz geri dönüşüm kutusu görsel olarak dikkat çekici olduğu için, kutuya  çocuklar da ilgi gösterdi. Çocuklar geri dönüşümün önemini kavradılar.  Yapılan atık kutusu amacına uygun kullanılmaya başlandı ve bu da uygulamanın başarılı olduğunu göstermektedir. Sunu etkinliğinde de istenilen sağlandı.

Amaçların Gerçekleştirilme Durumu Ve Etkinlikten Sağlanan Toplumsal Fayda
     Planladığım etkinlikler uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Afişler bilgiler çocukların ve velilerin geri dönüşüm bilincini geliştirdi.Velilere gönderilen pil atık istek notu:

SEVGİLİ ANNECİĞİM BABACIĞIM;

 Geri dönüşüm sayesinde çevremizde bulunan atık kağıt, plastik, pil vb. maddelerin tekrar kullanılmasını sağlayabiliriz. Evimizde bulunan bitmiş pilleri okulumuzdaki atık pil kutumuza atarak pillerin geri dönüşümünü sağlayabiliriz.

0 yorum:

Yorum Gönder

TEŞEKÜRLER KATKILARINIZ İÇİNNN...
ANAOKULUYUZ GURUBU