İÇİNDEKİLER
Sunuş
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları
Okul Öncesi Eğitiminin Amaçları
Okul Öncesi Eğitiminin Temel İlkeleri
1. Okul Öncesi Dönemin Önemi
 1.1. Ailenin Önemi
 1.2. Öğretmenlerin Önemi
2. Okul Öncesi Eğitimi Programının Tanıtımı

3. Gelişim Özellikleri, Kazanımlar ve Göstergeleri
4. Okul Öncesi Eğitiminin Planlanması ve Uygulanması
 4.1. Okul Öncesi Eğitimi Ortamı ve Öğrenme Merkezleri
 4.2. Etkinlik Çeşitleri ve Açıklamaları
 4.3. Aylık Eğitim Planı
 4.4. Günlük Eğitim Akışı

5. Okul Öncesi Eğitiminin Değerlendirilmesi
 5.1. Çocukların Değerlendirilmesi
 5.2. Programın Değerlendirilmesi
 5.3. Öğretmenin Kendini Değerlendirmesi
6. Ekler
 Ek 1. MEB Okul Öncesi Eğitimi Programı Gelişim Gözlem Formu
 Ek 2. MEB Okul Öncesi Eğitimi Programı Gelişim Raporu
 Ek 3. MEB Okul Öncesi Eğitimi Programı Aylık Eğitim Planı Formatı
 Ek 4. MEB Okul Öncesi Eğitimi Programı Etkinlik Planı Formatı
 Ek 5. MEB Okul Öncesi Eğitimi Programı Kavramlara Aylık Eğitim Planlarında Yer
 Verme Durumu Çizelgesi
 Ek 6. MEB Okul Öncesi Eğitimi Programı Kazanım ve Göstergelere Aylık Eğitim
 Planlarında Yer Verme Durumu Çizelgesi
 Ek 7. MEB Okul Öncesi Eğitimi Programı Belirli Gün ve Haftalar Listesi
 Ek 8. MEB Okul Öncesi Eğitimi Programı Yarım Günlük Eğitim Akışı Formatı
 Ek 9. MEB Okul Öncesi Eğitimi Programı Tam Günlük Eğitim Akışı Formatı
 Ek 10. MEB Okul Öncesi Eğitimi Programı Örnek Yarım Günlük Eğitim Akışı
 Ek 11. MEB Okul Öncesi Eğitimi Programı Özel Gereksinimli Çocukları Desteklemede
 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

link : http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf

0 yorum:

Yorum Gönder

TEŞEKÜRLER KATKILARINIZ İÇİNNN...
ANAOKULUYUZ GURUBU